top of page

 

 

Elkarte hau atsegin hartzeko eta elkarte ongile eta kultural gisa sortu zen. 1905ean ekin zion bere jardunari lehenengo ongintzazko nobillada antolatuz eta ondoren, 1906an, nagusien Danborrada. 1908an “Garizumak Ihauteriak harrapatu ditu” karrozarekin lehen aldiz parte hartu zuen Donostiako ihauterietan. 1909an Hungariako Kaldereroen Konpartsa antolatu zuen. 1913an donostiar guztiek deitoratu zuten R. Sarriegiren heriotza eta elkarteko kideek musikari ezagun haren hilkutxa hilerritaino sorbalda gainean eramaten parte hartu zuten. 1924an, Sardiña Ehorzketaren Konpartsa antolatu zuten. Urte hartan bertan Donostiako kaleetan zahar ibili ziren Inude eta Artzainen Konpartsak lagunduta. Hiriko lehenengo haurren Danborrada Elkarteak antolatu zuen 1927an.

 

Donostian zehar musika  eta giroko desfiles gain, Elkarteak lan haundia egin zuen bere egoitzan, bilerak, bazkariak, omenaldiak eta abar antolatuz, eta ekintza horietan ere musika izan zen nagusi. Hortik dator bertako Ohorezko Bazkideen artean P. Sorozabal eta J. Azarosa musikariak izatea, azken hau “Au dek au” martxaren egilea. Besteak beste aipatzekoak dira R. Sarriegi eta F. Casal, Elkartearen Himnoaren egileak izatea.

 

 

Esta Sociedad se fundó con unos objetivos recreativos-benéfico-culturales. Inició su actividad organizando la primera novillada benéfica el año 1905. La Tamborrada de mayores el año 1906. Con la carroza “ La Cuaresma arrebata al Carnaval” participó por primera  vez en el carnaval donostiarra de 1908. El año 1909  organizó la Comparsa de Caldereros de la Hungría. El año 1913 todos los donostiarras lloraron la muerte de R Sarriegui y miembros de la sociadad colaboraron en llevar al hombro hasta el Cementerio el féretro del popular músico. Organizó el año 1924 la Comparsa del Entierro de la Sardina. En 1924 recorrió las calles donostiarras con la Comparsa de Iñudes y Artzaias. La primera Tamborrada infantil de la Ciudad fue organizada por la Sociedad el año 1927.

Al tiempo de los desfiles musicales-festivos por Donostia, la Sociedad desarrolló una continuada actividad dentro de su local social, donde en reuniones, comidas, homenajes, etc., la música tenía una necesaria presencia. De ahí el reconocimiento, como Socios de Honor, a músicos como P Sorozabal y J Azarola, autor de la marcha “Au dek au “. También hay que resaltar a R Sarriegui y F. Casal como autores del Himno de la Sociedad.

                                Euskal-Billera deitzen dizuten

                                                Txoko txikitxo polita,

                                                Beste bat ezin aurki liteke

                                                Nonnahi bilatzen hasita;

                                                Kabi honetan biltzen gara

                                                Anaitasunez beteta,

                                                Aurrera ere segi dezagun

                                                Guztiaz ondo batuta.

 

Gisa horretan elkarturik

Denok maitatzen bagara,

Txoko honetan gailendurik

Beti aurkituko gara;

Aurrera bada! Ez ikaratu

Maitatuz Euskara,

Oihu eginez esan dezagun

Bizi bedi Eukal-Billera.

 

Euskal-Billera da txit ederra

Izenak gaitu pozten,

Baina ez gara gure aitonaren

Egite haiez oroitzen;

Ustekabeko odol ilun bat

Hasi zitzaigun sortzen,

Ordu haietaz gero negarra beste

Gauzarik ez dugu aurkitzen.

EUSKAL-BILLERA ELKARTEAREN HIMNOA

HIMNO DE LA SOCIEDAD EUSKAL-BILLERA

       Letra del Himno

Non dira gure lege maiteak?

Non dira gure ohiturak?

Etsai zitalek kendurik gaude

Guztiok buru makurrak;

Altxa burua! Ez ikaratu

Ez egon inon beldurrez,

Gureak zirenak bila ditzagun

Nahiz utzi geure hezurrak.

 

Orain pozturik goazen anaiak

Gure ama! Laztantzera,.

Ez! Lotsaturik etsaiengatik

Gelditu inor atzera;

Goazen mutilok zigor banarekin

Gure ohiturak biltzera,

Eta arbola! Itzalpe hartan

Biba! Foruak deitzera.

Partitura

Audio

bottom of page